November 12th, 2021

Chieftain

Маркетинговый ход

Väliaikainen

По материалам дискуссий

https://kouzdra.livejournal.com/4950042.html

https://kouzdra.livejournal.com/4949821.html

подумалось, что так как существует спрос на заглушки для ремней безопасности в автомобилях, позволяющие не застёгивать ремень, должен иметься спрос и на мягкие велосипедные и мотоциклетные шлемы.

Chieftain

Goda seder

En auktoriserad translator är inte skyldig att ta emot alla uppdrag.

Det kan finnas flera anledningar till att avstå från ett uppdrag. Som exempel kan nämnas:

att translatorn inte anser sig behärska ämnesområdet eller terminologin

att translatorn inte hinner utföra arbetet inom utsatt tid

att translatorn anser sig vara jävig

att translatorn har anledning att anta att den handling som ska översättas är förvanskad eller förfalskad

om texten som ska översättas är helt eller delvis oläslig på grund av dålig kopia eller oläslig handstil

om källtexten är för otydlig eller för svårtolkad.

Chieftain

Интересно

En translator bör undvika att hantera kundens originalhandlingar.

Kunden bör förse translatorn med en kopia av originaltexten. Translatorn bör sedan fästa samman kopian med sin signerade översättning vid leverans.

В Финляндии же многие безжалостно калечат оригиналы, используя витые шнуры, проволоку, скобы и так далее. Похожая практика и на Руси.