January 26th, 2021

Chieftain

Мини-свояк

Edasi Kommunismile oli EKP Tapa Rajoonikomitee ja Tapa Rajooni TSN häälekandja, mis ilmus aastail 1951–1962. Ajalehe ilmumine lõppes seoses Tapa rajooni likvideerimisega.

Ajaleht ilmus kolm korda nädalas.

Rahvasuus on levinud anekdoot, et Tapa rajooni ajalehe nimi oli algul Tapa Kommunist ja hiljem Tapa Edasi. Tegelikult pole selliste nimedega ajalehti kunagi ilmunud.

В чём, по-вашему, анекдоот?