August 5th, 2006

Chieftain

ено з велькон домешкон незрозумялых слув

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie językiem wotyckim, zwłaszcza wśród ludzi młodych; nauczanie tego języka rozpoczęto w szkołach i na kursach. W konsekwencji liczba osób deklarujących znajomość wotyckiego zwiększyła się do ponad 700, nie był to dla nich jednak język ojczysty, a jedynie język obcy, wyuczony.

Próby stworzenia literatury nie powiodły się; w 1930 roku wotycki poeta Dymitr Cwietkow opublikował gramatykę języka wotyckiego. Do zapisu języka wotyckiego proponował używać cyrylicy, obecnie jednak stosuje się alfabet łaciński z dodatkowymi znakami diakrytycznymi.