December 26th, 2004

Chieftain

Venäjällä maa vysi pajatab 774 enkeä

Vaattaka taaz tänne! Prayko on jo kõikki itogad pantu kokko:

Moskovaza on 10 vagyalaissa y 25 behsäläissä; kõyk pajattavad y venäjässi.

Veena noblassiz on 1 vagyalayn y 31 behsäläyn; kõyk pajattavad y venäjässi. Siällä 788 venäläissä eväd tunnõ pajattama venäjässi. (Näiss kõm pomorra eb pajata venäjä vysi).

Leningradi noblassiz on vaytõz 12 vagyalaissa, kõyk pajattavad venäe vysi, behsäläysit on 2019, näiss kõm eb pajata venäe vysi. 3663 venäläissä eb tunnõ pajattama venäjässi. Näissä kõikki kazakad ja pomorad kuytõzki tunnõta pajattama venäe vysi. Säämeläysit on perätig 15.

Petteriz on 12 vagyalaissa, 11 pajattavad y venäe vysi. Behsäläysit on 318, näiss 1 eb tunnõ venättä. 21230 Petteri venäläissä eb tunnõ pajattama venäissi. Näissä kõikki kazakad ja pomorad kuytõzki tunnõta pajattama venäe vysi. Säämeläysit on perätig 71.

Koko Venäe maalla vagyalaysit on 73, lidnoyz eläb 56 s.o. 77 %. Mutta:

maa vysi pajatab 774 enkeä, s.o. 10 kõrta enäpi kuy muka vagyalaysit on maaz.